1. Phạm vi đối tượng áp dụng
  • Áp dụng với tất cả các sản phẩm được bán tại hệ thống Không Gian Bếp TM
  1. Chính sách đổi/ trả hàng
  • Các sản phẩm đã lắp đặt và nếu bị lỗi trong vòng 7 ngày đầu sẽ được áp dụng chính sách đổi hàng mới hoặc sửa chữa theo quy định của nhà sản xuất. (Lưu ý: mỗi hãng sản xuất có quy định khác nhau)
  • Sản phẩm Quý khách mới làm thủ tục đặt cọc tiền để giữ hàng và chưa lấy. Nếu muốn đổi sang sản phẩm khác sẽ áp dụng chính sách đổi cùng chủng loại hàng và phải ngang bằng hoặc hơn giá. Ví dụ đổi bếp từ model A lấy bếp từ model B ngang bằng giá hoặc trên giá.
  • Trường hợp Quý khách đặt cọc tiền và không lấy hàng nữa sẽ không được nhận lại tiền cọc.
  • Lưu ý: Chi phí phát sinh cho việc đổi trả hàng do Quý khách chi trả.